Verktygen att hantera ett dödsbo

Lockero ger dig verktygen som underlättar hanteringen av ett digitalt dödsbo. När en anhörig går bort så är det mycket att sköta med det praktiska i ett dödsbo. Men det är även en hel del jobb med det digitala. Låt säga att en nära anhörig till dig går bort. Som dödsbodelägare förväntas du ta hand …

Verktygen att hantera ett dödsbo Läs mer »